Multiverzitet klinika sa profesorom Tomom Stajnom (Berklee, Boston SAD)

Muzička i industrija medija i zabave         

Beograd / Novi Sad / Kragujevac
09-20. oktobar 2017

Multikultivator sa ponosom predstavlja Multiverzitet kliniku sa profesorom Tomom Stajnom (Tom Stein) vrhunskim stručnjakom u oblasti muzičke industrije, kao i industrije medija i zabave (Music, Media & Entertainment Industry). U okviru klinike profesor Stajn će tokom dve nedelje u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu održati niz predavanja, radionica i seminara namenjenih studentima umetnosti, menadžmenta i produkcije u oblasti kulture i umetnosti.

Na uvodnom predavanju, u svečanoj sali muzičke škole Stanković (Kneza Miloša 1a) u ponedeljak 9. oktobra sa početkom u 17h, profesor Stajn predstaviće osnove funkcionisanja savremene muzičke i industrije medija i zabave uloge i pozicije svih aktera u ovom poslovnom  lancu, (digitalne) alate i tehnike.

Tom Stajn je profesionalac u oblasti muzičkog biznisa, medija i industrije zabave. Tokom svoje karijere razvio je razgranatu prefesionalnu mrežu sa pojedincima, organizacijama i institucijama širom sveta. Već 29 godina professor je na Berkli koledžu (Boston, SAD) gde kreira kurseve i drži nastavu u oblasti muzike i industrije zabave (Music and Entertainment Industry). Tokom proteklih godina naročito je aktivan u Kini i Turskoj gde često odlazi na poziv ondašnjih institucija sa ciljem unapređenja sistema obrazovanja.

Pored aktivnosti koje obavlja u svojstvu profesora na Berkli koledžu. Tom Stajn je profesionalac sa višedecenisjkim iskustvom u oblastima koje nadilaze muzičko obrazovanje. U nizu predavanja, radionica i seminara koje će professor Tom Stajn održati tokom boravka u Srbiji predstaviće najbolje prakse i savremene i buduće tendencije u oblasti digitalnog marketinga i promocije umetnika na društvenim mrežama, priprema za karijeru, produkciju koncerata, muzički biznis, menadžment i preduzetništvo u kulturi i umetnosti.

Konačno, aktivnosti Tom Stajna zalaze u oblast javne i kulturne diplomatije. On se bavi ulogom kulturne industrije u ekonomskom razvoju i de-eskalaciji sukoba, socialnim razvojem, osnaživanjem mladih i kulturom kao jednim od alata „meke moći“ (soft power).

 Kompletan program klinike sa Tom Stajnom možete preuzeti ovde (pdf)

Profesor Tom Stajn u Srbiji boravi u ulozi eksperta Fulbrajt programa (Fulbright Specialist Program) u okviru platforme za neformalno muzičko obrazovanje „Multiverzitet“ organizacije Multikultivator u saradnji sa Univerzitetom Umetnosti u Beogradu, Fakultetom Muzičke Umetnosti, Fakultetom Dramskih Umetnosti, Akademijom Umetnosti u Novom Sadu, Filološko-umetničkim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu, Visokom Školom Elektrotehnike i Računarstva Strukovnih Studija i muzičkom školom Stanković, a pod pokroviteljstvom State Department-a i Ambasade SAD u Beogradu.

Sva predavanja (osim gde je drugačije naznačeno) su otvorena za sve zainteresovane.