Multiverzitet je dinamična mobilna platforma za (permanentno) neformalno muzičko obrazovanje – injеkciја mоtivаciје, znаnjа i iskustvа kаkо zа studеntе muzikе i njihоvе prоfеsоrе tаkо i zа prоfеsiоnаlcе u оblаsti muzičkе industriје. Razvijena je uz podršku vodeće svetske institucije za studije savremene muzike – Berklee College of Music i škola članica Berklee International Network (BIN) iz raznih krajeva sveta.

Multiverzitet razvija aktivnosti u tri osnovna pravca:

• Edukativni i motivacioni program za usavršavanje mladih muzičara, kompozitora, producenata i menadžera u oblasti muzičke industrije
• Profesionalno usavršavanje i motivacija muzičkih pedagoga
• Program za stipendiranje mladih talenata

INTERNACIONALNO TAKMIČENJE „NAJBOLJI MUZIČKI UM“

The Best Musical Mind  je prvo takmičenje u balkanskom regionu iz oblasti savremene muzike namenjeno motivisanim, talentovanim muzičarima, nastalo sa ciljem da ih poveže i ohrabri, pružajući im neophodnu edukaciju i platformu za dalje stvaranje i usavršavanje. Ovde ćete pronaći spisak nagrađenih učesnika!

„Najbolji muzički um“ (The Best Musical Mind) je otovren za muzičare iz celog sveta uzrasta od 16 do 27 godina.
Konkursom su obuhvaćeni različiti žanrovi savremene muzike, a granica su samo umetnički i izvođački nivo učesnika.
Na takmičenje se mogu prijaviti pojedinci ili ansambli, a stručni žiri sa bogatim međunarodnim iskustvom će ocenjivati njihova dostignuća u sledećim kategorijama:
• Najbolji instrumentalista
• Najbolji vokalni interpretator
• Najbolji aranžman
• Najbolja originalna kompozicija

 

Partneri projekta