Otvaramo novo poglavlje u razvoju Multiverziteta. U saradnji sa Centrom za edukaciju i umetnost življenja „Synesthesia 7“ i China-ASEAN fakultetom umetnosti univerziteta u Čengduu (China-ASEAN Art College – Chengdu University) organizujemo audicije za dodelu stipendija i upis na osnovne i master studije za 10 violinista i 10 pijansta iz Srbije i zemalja u okruženju (Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Rumunija i Bugarska).

Ova investicija u vrednosti od preko $600,000.00 (šesto hiljada dolara) predstavlja značajnu kulturno-političku aktivnost NR Kine u ovom delu sveta u okviru projekta Jedan pojas jedan put. Ovo je ujedno i prva organizovana prilika za muzičare iz istočne Evrope i sa Balkana da se kroz proces obrazovanja u Kini probiju na najveće svetsko tržište klasične i umetničke muzike.

Multiverzitet je dinamična mobilna platforma za (permanentno) neformalno muzičko obrazovanje – injеkciја mоtivаciје, znаnjа i iskustvа kаkо zа studеntе muzikе i njihоvе prоfеsоrе tаkо i zа prоfеsiоnаlcе u оblаsti muzičkе industriје. Razvijena je uz podršku vodeće svetske institucije za studije savremene muzike – Berklee College of Music i škola članica Berklee International Network (BIN) iz raznih krajeva sveta.

Multiverzitet razvija aktivnosti u tri osnovna pravca:

• Edukativni i motivacioni program za usavršavanje mladih muzičara, kompozitora, producenata i menadžera u oblasti muzičke industrije
• Profesionalno usavršavanje i motivacija muzičkih pedagoga
• Program za stipendiranje mladih talenata