Au Matin

Kulturni centar Beograda, galerija Artget
13. mart 2018. u 11h
Koncert klase harfe MŠ Stanković
Ulazn slobodan

Klasa harfe MŠ Stanković je jedna od najnagrađivanijih klasa harfe u Srbiji a rezultate postižu na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima u Srbiji i inostranstvu. Na koncertu će nastupiti Isidora Jakovljević, Teodora Vujošević, Zoja Đorđević iz klase prof. Ivane Pejoske, kao i i Olga Marković iz klase prof. Mine Marinković.

Program:

Pozdrav rodnoj zemlji (J. Tomas)
ISIDORA JAKOVLJEVIĆ

Fantazija (K. Sen-Sans)
TEODORA VUJOŠEVIĆ

Jutro, koncertna etida (M. Turnije)
Prvi i drugi stav Sonate u f–molu (J. B. Kardon)
Prolećna misao (Č. Šuce)
Varijacije na Mocartovu temu (M. Glinka)
ZOJA ĐORĐEVIĆ

Etida br. 9 (N. Š. Boksa)
Vetrova harfa (F. Godfroa)
Sonata br. 2, op. 7 (J. B. Kardon)
Mesečina (K. Debisi)
OLGA MARKOVIĆ

Koncert je organizovan u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda i muzičkom školom Stanković.